top of page

Služby

 

Zaměřujeme se na komplexní projektovou a inženýrskou činnost v rámci investiční ale i soukromé výstavby. 

Projekty je možné zpracovat v rozsahu od konceptu, studie, dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele včetně realizační dokumentace až po detailní návrhy interiérů.

Projekty realizujeme v úzké spolupráci s vybranými a prověřenými odbornými specialisty a stavebními techniky.

 

V průběhu realizace stavby zajišťujeme pro investora autorský a technický dozor tak, aby výsledné dílo bylo provedeno v souladu s odevzdanou projektovou dokumentací, příslušnými právnimi předpisy a byly respektovány požadavky investora.

 

Rozsah zpracování projektu je vždy přizpůsoben individuálním požadavkům a specifickým nárokům každého jednotlivého zadání. V celém procesu poskytovaných služeb je pro nás prioritou flexibilní kontakt s klientem, splnění zadaných požadavků a dodání návrhu díla, které bude vysoce hodnotné po stránce funkční, provozní i estetické.

 

Mimo jiné se zabýváme stavebními rozpočty, zaměřením a pasportizací stávajících objektů, vizualizacemi a zpracováním průkazů energetické náročnosti budov. Zpracování PENB je možné objednat přímo na adrese: www.chciprukaz.cz

Oprávnění

 

Společnost Cube project s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93183.

Osvědčení o autorizaci číslo 40223 bylo vydáno Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne 3.4.2015. V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je Ing. Martin Srba, Ph.D. veden pod číslem 1005864.

Máme uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. na částku 1 000 000,- Kč a u společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s. na částku 250 000,- Kč.

Naše společnost realizovala projekt zavedení požadavků Nařízení EU č. 2016/679 GDPR o ochraně osobních údajů.

Zpracováváme jen takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro realizaci obchodních vztahů a s nimi spojených účetních operací, a pro komunikaci, vedenou s Vašimi odpovědnými zástupci. Pro tyto údaje existuje právní důvod nebo oprávněný zájem. Pokud by vznikla potřeba použít jakýkoliv další osobní údaj, bude od Vás předem vyžádán souhlas.

bottom of page