top of page

Ing. Martin Srba, Ph.D. - jednatel

 

Studium, certifikace

2004 - 2010           Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,

                                bakalářský a magisterský studijní program

2009                       Technische Universität Wien - studijní stáž programu Erasmus

2010 - 2017           Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,

                                doktorský studijní program

2010                       Technische Universität Wien - studijní stáž programu Free mover

2013                       Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního znalectví,

                                Kurz soudního znalectví - Oceňování nemovitostí

2015                       Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků,

                                Autorizace v oboru Pozemní stavby ČKAIT 1005864

2016                       Centrum pasivního domu

                                Kurz navrhování pasivních a nulových domů

 

Praxe

2007 - 2015           spolupráce se společností RGB studio s.r.o.

od 2015                  soukromá praxe

 

Hlavní tým

Ing. Petr Dokulil - projektant

Ing. Vladimír Hudeček - projektant

Vít Herodes - projektant

Bohumila Smrčková - back office

Ing. Markéta Srbová - back office

Dále spolupracujeme s vybranými specialisty a stavebními techniky.

bottom of page